Ymonii Crystal of the York

narozena: 10.02.2017 (import SK)
otec/sire: Djakartas Hold me The York
matka/dam: De Luxe Crystal of the York

(c) hekaba.eu, design by metacom